Vážení podporovatelia,

nakoľko Združenie pre onkológiu splnilo podmienky na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2023, je možné v roku 2024 darovať nám podiel z Vašich daní.

Budeme radi ak dáte našemu združeniu dôveru zmysluplne využiť tieto prostriedky .

Samozrejme sme vďační ak si zvolíte aj iné spôsoby podpory ako sponzorský dar, charitatívna reklama.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF, 80 kb)